4 augustus 2020

Studenten portretteren Mensen in Brussel

Studenten van de opleiding Journalistiek van de Erasmushogeschool Brussel maken ook dit jaar maken portretten van mensen die in Brussel wonen, werken of leven. De portretten verschijnen op de Facebookpagina ‘Mensen in Brussel’. Geregeld verschijnt een van de portretjes ook op Erasmix, de site met werk van studenten.

“We zijn deze Facebookpagina twee jaar geleden als proefproject begonnen”, zegt Guy Delforge die verantwoordelijk is voor de sociale media van de opleiding. “Onze derdejaarsstudenten leverden als eersten portretjes van mensen in de stad, maar we betrekken ondertussen ook de eerste- en tweedejaars. Bij de derdejaars past het maken van deze kleine, menselijke verhalen in het multimediale project Erasmix.  Binnen dat project maken studenten een magazine, digital stories, video- en audioreportages. Bij elke redactie moet elke dag één student de straat op om een portretje te maken. Dat grijpt in op hun tijdsbesteding. Hoe dichter ze bij de deadline komen, hoe meer ze de dagopdracht als storend zullen ervaren, maar net daar moeten ze mee leren omgaan.”

Community uitbouwen

Bij de eerstejaars wordt de Facebookpagina met een ander doel ingezet. “Zij leren met ‘Mensen in Brussel’ hoe eenvoudig het kan zijn om te publiceren op sociale media en hoe je een eigen community kan uitbouwen”, zegt Delforge. “Voor hen is het veel minder evident om op straat op iemand af te stappen en een interviewtje te doen. Ze moeten immers meteen over het privéleven van de mensen beginnen te praten.”