23 juli 2024

Fietszones in steden: zinvol of politieke stunt?

Verschillende steden in het land voerden een fietszone in. Daar krijgen fietsers voorrang op het autoverkeer. In november 2019 stelde Mechelen de grootste fietszone van het land voor, die beslaat 179 straten. De fietser zou vanaf dan het tempo van het verkeer in de stad bepalen. In Kortrijk tellen ze 74 fietsstraten. Maar hebben fietsstraten echt, of is het eerder een beslissing waarbij het gemeentebestuur zich sympathiek wil maken?