5 december 2023

Erasmix, de website van de opleiding Journalistiek van de Erasmushogeschool Brussel steekt in het nieuw. Samen met de Erasmix-magazines en het YouTubekanaal vormt de site het publicatieplatform voor werk van studenten. Voortaan krijgt elke student van de opleiding ook een eigen site om werk te publiceren.

“We willen een publicerende opleiding zijn”, zegt Guy Delforge, beheerder van de website. “Daarom geven we alle studenten de kans om gedurende de drie jaar van hun opleiding hun werk op hun eigen website te publiceren. De beste content van al die sites publiceren we ook op Erasmix. Zo creëren we een etalage die een mooi beeld geeft van wat er binnen onze opleiding gebeurt. De bezoeker van Erasmix zal op termijn dus zowel korte berichten van onze eerstejaars vinden als multimediale content van de tweedejaars en doorwrochte reportages van de laatstejaars.”
Door alle studenten een eigen site aan te bieden, hoopt de opleiding hen te enthousiasmeren om veel te publiceren: “Studenten die dat willen, bouwen hun website uit tot een mooi portfolio waarmee ze kunnen solliciteren op hun stageplaats of hun eerste werkplek. De studenten kunnen aan het eind van hun opleiding hun site meenemen.”

 “Heel fijn om op deze wijze volgend jaar naar het zilveren jubileum van onze opleidingsmedia te gaan“, zegt Patrick Pelgrims, opleidingshoofd Journalistiek van de Erasmushogeschool Brussel, die bijna een kwart eeuw geleden met collega’s André Lapeere en Joost Goethals en een handvol laatstejaarsstudenten het eerste opleidingskrantje in mekaar bokste. “Fijn ook om te zien dat nieuwe collega’s de fakkel overnemen en enthousiast aan de kar blijven trekken. Dat die kar doorheen de jaren een pak sneller, multimedialer, dynamischer en interactiever is geworden zal niemand verbazen. De essentie blijft echter onveranderd: een journalist wil publiceren; gehoord, gezien en gelezen worden. De verhalen moeten blijven aankomen, en daartoe moeten de dragers af en toe flink onderhanden genomen worden. Heel blij met deze make-over! The story continues…”

De opleiding Journalistiek heeft naast de magazines en website ook nog enkele Facebookpagina’s. Op de pagina’s Mensen in Brussel en Mensen in Europa verschijnen korte portretjes van mensen in de hoofdstad en in andere Europese steden.
Op de Facebookpagina EhB Journalistiek vinden bezoekers nieuws en nieuwtjes over de opleiding, studenten en alumni.